Medische keuring

De overheid heeft bepaald dat bestuurders vanaf 75 jaar minimaal elke vijf jaar een medische keuring moeten ondergaan om het rijbewijs te kunnen vernieuwen.

Deze keuring is bedoeld om ouderen veilig en verantwoord aan het verkeer deel te laten blijven nemen.

Om te zorgen dat iedere bestuurder rond het 75e levensjaar medisch wordt gekeurd, wijkt de geldigheid van het rijbewijs vanaf het 65e jaar af. Iedereen boven de 65 krijgt daarom een rijbewijs dat korter geldig is dan de gebruikelijke 10 jaar.

De spelregels bij vernieuwing zijn als volgt:

Bent u tussen de 65 tot 70? Dan is uw nieuwe rijbewijs geldig tot uw 75e.
Bent u ouder dan 70? Dan is uw rijbewijs maximaal 5 jaar geldig.
Na uw 75e krijgt u elke 5 jaar een medische keuring. Na elke keuring is uw rijbewijs maximaal 5 jaar geldig.